Laboratorium jakości energii elektrycznej


Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
Laboratorium jakości energii elektrycznej
 • Stanowisko do badania hybrydowych energetycznych filtrów aktywnych
 • Stanowisko do badania energetycznych filtrów aktywnych
 • Analizator jakości energii Fluke 434/PWR
 • Miernik jakości energii elektrycznej w klasie A Dranetz Power Visa
 • Oscyloskop Tektronix TPS 2024
 • Badania metod sterowania energetycznych filtrów aktywnych oraz hybrydowych energetycznych filtrów aktywnych.
 • Bezpośrednia implementacja opracowywanych algorytmów sterowania oraz ich weryfikacja na modelu rzeczywistym.

Laboratorium Baz Danych i Obliczeń Równoległych


Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
Laboratorium Baz Danych i Obliczeń Równoległych
 • 11 węzłów obliczeniowych po 4 rdzenie każdy
 • 1 serwer zarządzający
 • infrastruktura połączeniowa w technologii Gigabit Ethernet
 • dostęp wyłącznie zdalny za pośrednictwem sieci lokalnej Instytutu Elektrotechniki i Informatyki
 • Symulacja działania obwodów elektrycznych i elektronicznych
 • Analiza i optymalizacja rozpływu mocy w systemach elektroenergetycznych

Laboratorium Przetwarzania Sygnałów


Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
Laboratorium Przetwarzania Sygnałów

W laboratorium prowadzone są ćwiczenia i badania z zakresu przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych.

Przeznaczenie: pracownicy |naukowo-dydaktyczni, doktoranci, studenci studiów magisterskich i inżynierskich.

 • Zestaw 5 stanowisk wyposażonych w komputery klasy PC, karty akwizycji danych, oprogramowanie PC-DSP, oscyloskopy, generatory funkcyjne i multimetry.
 • Analizator widma firmy HP.
 • Moduł mikroprocesorowy zbudowany na procesorze TMS 320.
 • Analizator EEG (aparat 64-kanałowy z modułem wideometrii).
 • Filtry analogowe - badanie filtrów Butterwortha i Czebyszewa
 • Filtry cyfrowe
 • Synteza sygnałów okresowych z wykorzystaniem funkcji Walsha
 • Analiza korelacyjna sygnałów z wykorzystaniem procesora sygnałowego TMS 320
 • Próbkowanie i analiza widmowa sygnałów - podstawy
 • Próbkowanie i analiza widmowa sygnałów - algorytmy
 • Analiza sygnałów EEG

Laboratorium Algorytmów Przetwarzania Sygnałów


Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
Laboratorium Algorytmów Przetwarzania Sygnałów

W laboratorium prowadzone są ćwiczenia i badania z zakresu algorytmów przetwarzania sygnałów.

Przeznaczenie: pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci, studenci studiów magisterskich i inżynierskich.

 • Zestaw 10 stanowisk wyposażonych w komputery klasy PC, oscyloskopy, generatory funkcyjne oraz moduły stanowiące fizyczną implementację pętli PLL, łącza laserowego, filtrów SC itd.
 • Modulacja delta i sigma-delta.
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych TMS 320C50.
 • Filtry programowalne SC.
 • Laserowe łącze telekomunikacyjne.
 • Układy PLD.
 • Badanie pętli PLL.
 • Układy modulacji impulsowej PAM.
 • Układy modulacji impulsowej PWM i PPM.
 • Badanie impulsowych układów modulacyjnych z wykorzystaniem karty DSpace.

Laboratorium Dynamiki Obwodów Liniowych


Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
Laboratorium Dynamiki Obwodów Liniowych

W laboratorium prowadzone są ćwiczenia z zakresu analizy układów liniowych. s.302

Przeznaczenie: studenci studiów inżynierskich.

 • Stanowisko do badania bezinercyjnych układów aktywnych Wyposażenie: przyrządy pomiarowe (woltomierze analogowe oraz cyfrowe, oscyloskop), układ do badania wzmacniaczy operacyjnych, generator funkcyjny, zasilacz regulowany
 • Stanowisko do badania inercyjnych układów aktywnych Wyposażenie: przyrządy pomiarowe (woltomierze analogowe oraz cyfrowe, oscyloskop), układ do badania wzmacniaczy operacyjnych, generator funkcyjny, zasilacz regulowany
 • Stanowisko do badania elementów aktywnych Wyposażenie: model dydaktyczny do badania elementów aktywnych, oscyloskop, generator funkcyjny
 • Stanowisko analizy harmonicznych przebiegów odkształconych Wyposażenie: generator przebiegów odkształconych, woltomierz TRUE RMS, oscyloskop, komputer PC
 • Stanowisko do badania nieliniowych układów aktywnych Wyposażenie: model dydaktyczny do badania układów mnożących, oscyloskop, generator funkcyjny, woltomierz
 • Stanowisko do badania komutacji w obwodach RL, RC, RLC Wyposażenie: model dydaktyczny do badania zjawiska komutacji w układach liniowych, komputer PC, oscyloskop
 • Stanowisko do badania filtru uniwersalnego Wyposażenie: filtr uniwersalny, oscyloskop, woltomierze, generator funkcyjny
 • Stanowisko do badania filtrów analogowych Wyposażenie: model dydaktyczny zawierający struktury bikwadratowe filtrów analogowych, oscyloskop, woltomierze, generator funkcyjny
 • Bezinercyjne układy aktywne.
  • Inercyjne układy ze wzmacniaczami operacyjnymi.
  • Elementy aktywne
  • Analiza harmoniczna
  • Nieliniowe układy aktywne
  • Komutacja napięcia stałego w obwodach RL, RC, RLC.
  • Filtr uniwersalny
  • Filtry analogowe

  Laboratorium Elektrotechniki


  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Laboratorium Elektrotechniki

  W laboratorium prowadzone są ćwiczenia i badania z zakresu podstaw elektrotechniki.

  Powierzchnia: 48m2

  Stanowiska do badania:

  • źródeł prądu i napięcia stałego – modele źródeł z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, przyrządy pomiarowe, opornice suwakowe,
  • obwodów SLS – modele źródeł, przyrządy pomiarowe, opornice dekadowe,
  • korektorów RC – generator, multimetr analogowy, układy korektorów,
  • zjawiska rezonansu (równoległego i szeregowego) – generator, przyrządy pomiarowe,
  • źródeł prądu zmiennego – źródła o charakterze: R, RC, RL, przyrządy pomiarowe, opornica suwakowa, zmienna pojemność i indukcyjność,
  • elementów rezystancyjnych nieliniowych – przyrządy pomiarowe, różne rodzaje źródeł (prądowe i napięciowe regulowane),
  • dwójników klasycznych, elementów osobliwych i ich połączeń – oscyloskop, generator, modele wybranych dwójników,
  • składowych symetrycznych – układ zasilania, przyrządy pomiarowe, filtry, zestaw obciążeń,
  • komutacji w układach RLC – przyrządy pomiarowe, badane elementy, oscyloskop,
  • dwójników reaktancyjnych – przyrządy pomiarowe, badane elementy, oscyloskop, generator,
  • ferrorezonansu – oscyloskop, autotransformator, przyrządy pomiarowe,
  • elementów aktywnych – oscyloskop, modele wybranych układów, generator, pojemności i opornice dekadowe,
  • obwodów trójfazowych – trójfazowy układ zasilania, konfigurowalne obciążenie trójfazowe, przyrządy pomiarowe, autotransformator,
  • uniwersalnego filtru aktywny – generator,
  • oscyloskop, przyrządy pomiarowe,
  • wartości średnich i skutecznych napięć i prądów – przyrządy pomiarowe, oscyloskop,
  • harmonicznej analizy i syntezy przebiegów odkształconych – oscyloskop, generator przebiegów odkształconych, quasi-analizator harmonicznych,
  • układów prostowniczych – oscyloskop, przyrządy pomiarowe,
  • linii długiej – oscyloskop, generator,
  • czwórników reaktancyjnych – przyrządy pomiarowe, dekadowa pojemność i indukcyjność,
  • czwórników rezystancyjnych – przyrządy pomiarowe,
  • cewek magnetycznie sprzężonych – stanowisko zintegrowane z przyrządami pomiarowymi.
  1. Źródła napięcia i prądu stałego.
  2. Badanie obwodu SLS prądu stałego
  3. Rezystancyjne elementy nieliniowe w układach prądu stałego.
  4. Pomiar prądów i napięć okresowych za pomocą mierników analogowych.
  5. Źródła prądu sinusoidalnie zmiennego.
  6. Badanie zjawisk rezonansowych w obwodach elektrycznych i elektronicznych – rezonans szeregowy i równoległy.
  7. Dwójniki klasyczne, elementy osobliwe i ich połączenia.
  8. Obwód elektryczny z induktorem nieliniowym.
  9. Charakterystyki częstotliwościowe korektorów RC. Korektory fazowe.
  10. Obwody trójfazowe oraz kompensacja mocy.
  11. Zjawisko ferrorezonansu.
  12. Uniwersalny filtr aktywny zbudowany z integratorów.
  13. Zjawiska komutacji w obwodach RLC.
  14. Składowe symetryczne.
  15. Dwójniki reaktancyjne.
  16. Badanie uniwersalnego filtra aktywnego zbudowanego z integratorów i sumatorów.
  17. Pomiar wartości średnich i skutecznych.
  18. Harmoniczna analiza i synteza przebiegów odkształconych.
  19. Badanie układu prostowniczego.
  20. Czwórniki.
  21. Obwody z cewkami sprzężonymi magnetycznie.

  Laboratorium: Wprowadzenie do Telekomunikacji


  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Laboratorium: Wprowadzenie do Telekomunikacji

  W laboratorium prowadzone są ćwiczenia z zakresu modelowania układów modulacji demodulacji ciągłej

  • Zestaw 8 stanowisk komputerowych z zainstalowanym Matlabem
  • Modulacja AM,
  • Demodulacja AM,
  • Modulacja FM,
  • Demodulacja FM,
  • Modulacja PM,
  • Demodulacja PM.
  • Złożone układy modulacji ciągłej,
  • Złożone układy demodulacji ciągłej.

  Laboratorium: Systemy Przemysłowych Sieci Komunikacyjnych


  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Laboratorium: Systemy Przemysłowych Sieci Komunikacyjnych

  W laboratorium prowadzone są ćwiczenia z zakresu komunikacji pomiędzy sterownikami, panelami operatorskimi, urządzeniami pomiarowymi oraz urządzeniami wykonawczymi z wykorzystaniem znanych sieci ASI, CANbus, Profibus.

  • Stanowisko laboratoryjne do badania komunikacji w sieci ASI w wersji 2.0. Wyposażenie: sterownik, zasilacz ASI urządzenia obiektowe i I/O, komputer PC
  • Stanowisko laboratoryjne do badania komunikacji w sieci ASI w wersji 2.1. Wyposażenie: sterownik w wersji PC i autonomiczny, moduły I/O: monitor sieci ASI, komputer PC
  • Stanowisko laboratoryjne do badania komunikacji w sieci rozproszonej. Wyposażenie: sterownik PLC, Gateway ASI, urządzenia obiektowe , komputer PC
  • Stanowisko laboratoryjne do badania komunikacji w sieci CAN BUS Wyposażenie: sterownik PLC z interfejsem CANBUS, Panel operatorski, urządzenia obiektowe, komputer PC
  • Stanowisko laboratoryjne do badania komunikacji sieci PROFIBUS DP Wyposażenie: sterownik PLC wyposażony w interfejs PROFIBUS DP, symulator PROFIBUS, panel operatorski, urządzenia I/O, napęd zintegrowany wyposażony w kartę PROFIBUS, komputer PC
  • Stanowisko laboratoryjne do badania komunikacji wykorzystującej interfejs GPiB Wyposażenie: komputer PC wyposażony w interfejs GPiB, operator sygnałów z interfejsem Gib
  • Stanowisko laboratoryjne do badania komunikacji w sieci Modus. Wyposażenie: komputer PC, szafa sterownicza ze sterownikiem PLC.
  • Automatyzacja procesu pomiarowego z wykorzystaniem interfejsu GPIB.
  • Konfiguracja, uruchomienie i monitoring sieci ASI v.2.1
  • Konfiguracja i uruchomienie aplikacji pracującej w sieci ASI v.2.0.
  • Konfiguracja i uruchomienie aplikacji pracującej w sieci.
  • Konfiguracja i uruchomienie aplikacji pracującej w sieci ModBus.
  • Sterowanie urządzeniami przy pomocy sieci PROFIBUS DP.
  • Konfiguracja i uruchomienie aplikacji pracującej w sieci CANBUS.
  • Transmitancja danych w sieci Modus pomiędzy PLC a panelem operatorskim.

  Laboratorium Teorii Obwodów


  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Laboratorium Teorii

  Obwodów Laboratorium znajduje się w salach B/216 i 307
  1. Stanowisko do badania układów SLS prądu stałego. Wyposażenie: przyrządy pomiarowe (watomierze, amperomierze i woltomierze analogowe oraz cyfrowe), niskonapięciowe źródła napięcia i prądu stałego, regulowane obciążenia rezystancyjne.
  2. Stanowisko do badania źródeł napięcia i prądu zmiennego. Wyposażenie: przyrządy pomiarowe (watomierze, amperomierze i woltomierze), źródła napięcia i prądu zmiennego, zmienne obciążenia rezystancyjne, indukcyjne i pojemnościowe.
  3. Stanowisko do badania zjawiska rezonansu w układach elektrycznych (dwa stanowiska). Wyposażenie: przyrządy pomiarowe (amperomierze i woltomierze), generator funkcyjny, szeregowy i równoległy układ rezonansowy RLC, źródła napięcia i prądu sterowane z generatora.
  4. Stanowisko do badania bezinercyjnych elementów nieliniowych. Wyposażenie: zestaw bezinercyjnych elementów nieliniowych (m.in.: diody, warystory, elementy typu N i S), charakterograf I=f(U) – oscyloskop z odpowiednią przystawką, woltomierze, amperomierze.
  5. Stanowisko do badania dwójników klasycznych, elementów osobliwych i ich połączenia. Wyposażenie: zestaw dwójników inercyjnych i bezinercyjnych (m.in.: diody, kondensatory, induktory, źródła napięcia i prądu o zmiennych parametrach), charakterograf I=f(U)– oscyloskop z przystawką.
  6. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych układów SLS. Wyposażenie: zestaw czwórników o różnych charakterystykach częstotliwościowych (m.in.: dolnoprzepustowych, górnoprzepustowych, środkowoprzepustowych), woltomierze.
  7. Stanowisko do badanie zjawiska ferrorezonansu. Wyposażenie: dedykowany układ rezonansowy z obciążeniem, autotransformator, przyrządy pomiarowe.
  8. Stanowisko do badania induktora nieliniowego. Wyposażenie: układ pomiarowy z induktorem nieliniowym, przyrządy pomiarowe (woltomierze, amperomierze, oscyloskop), autotransformator.
  9. Stanowisko do poprawy współczynnika mocy w układach jednofazowych. Wyposażenie: dedykowany układ pomiarowy z obciążeniem o zmiennych parametrach, kondensator o zmiennej pojemności, przyrządy pomiarowe (woltomierze, amperomierze, watomierze).
  10. Stanowisko do pomiaru mocy w układach trójfazowych. Wyposażenie: dedykowany trójfazowy układ pomiarowy z rekonfigurowalnym zasilaniem i obciążeniem, przyrządy pomiarowe (woltomierze, amperomierze, watomierze).
  1. Źródła napięcia i prądu stałego.
  2. Badanie liniowych obwodów SLS.
  3. Źródła napięcia i prądu sinusoidalnie zmiennego.
  4. Zjawiska rezonansowe w obwodach elektrycznych.
  5. Bezinercyjne elementy nieliniowe
  6. Dwójniki klasyczne, elementy osobliwe i ich połączenia.
  7. Charakterystyki częstotliwościowe układów SLS.
  8. Badanie zjawiska ferrorezonansu.
  9. Badanie induktora nieliniowego.
  10. Poprawa współczynnika mocy w układach jednofazowych.
  11. Moce w układach trójfazowych.

  Laboratorium: Urządzenia Komunikacyjne Transmisji Danych


  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Laboratorium: Urządzenia Komunikacyjne Transmisji Danych

  Laboratorium znajduje się w sali B/303

  1. Stanowisko 1: komputer klasy PC, specjalizowane oprogramowanie do analizy danych i identyfikacji numeru, interfejs linii telefonicznej,
  2. Stanowisko 2: 2 komputery klasy PC, 2 modemy PowerNet,
  3. Stanowisko 3: 3 komputery PC, oprogramowanie, klient i serwer PPP,
  4. Stanowisko 4: 2 komputery klasy PC wyposażone w karty sieciowe pracujące w standardzie 802.11b, oprogramowanie konfiguracyjne i komunikacyjne, komplet anten: panelowych i kierunkowych.
  5. Stanowisko 5: komputer klasy PC, z zainstalowanym oprogramowaniem Asterysk pracujący jako centrala VIP, telefon IP, bramka VoIP
  6. Stanowisko 6: Cyfrowa centrala telefoniczna, 2 modemy, komputer klasy PC.
  7. Stanowisko 7: 4 moduły radiowe pracujące w standardzie 802.15.4, 2 komputery klasy PC.
  8. Stanowisko 8: Centrala telefoniczna, 3 telefony,
  9. Stanowisko 9: oscyloskop, nadajnik i odbiornik pracujący w podczerwieni.
  1. Identyfikacja numeru przychodzącego - CLIP.
  2. Transmisja danych z wykorzystaniem instalacji elektrycznej - PowerNet.
  3. Transmisja danych - protokół PPP.
  4. Bezprzewodowa transmisja danych w paśmie 2,4GHz na przykładzie standardu 802.11b.
  5. Konfiguracja i diagnostyka modemu
  6. Centrala VoIP.
  7. Układ bezprzewodowego sterowania w standardzie 802.11b.
  8. Konfiguracja centrali telefonicznej.
  9. Transmisja danych w podczerwieni.
  10. Protokół aplikacji bezprzewodowych WAP

  Laboratorium: Procesory Sygnałowe w Przetwarzaniu Sygnałów


  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Laboratorium: Procesory Sygnałowe w Przetwarzaniu Sygnałów

  Laboratorium znajduje się w sali B/303

  Wyposażenie 8 stanowisk:

  • układ DSK z procesorem sygnałowym TMS320C6416 1GHz,
  • komputer klasy PC,
  • generator SFG-2110,
  • oscyloskop GDS-820 C. 2 analizatory widma z generatorem śledzącym GSP 827
  1. Środowisko układów TMS320C6416, proste operacje arytmetyczne w asemblerze.
  2. Obsługa przerwań, timery w języku C.
  3. Układ wejścia/wyjścia – cosec 320AIC23, proste operacje na sygnale.
  4. Filtracja sygnałów.
  5. Podstawy modulacji sygnału.
  6. Szybka transformata Fouriera.

  Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych


  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Laboratorium: Systemy i Sieci Telekomunikacyjnych

  Laboratorium znajduje się w sali B/301

  1. Stanowisko laboratoryjne do badania zjawisk modulacji i demodulacji AM Wyposażenie: modulatory i demodulatory, generator funkcyjny, profesjonalny generator sygnałów modulacyjnych, oscyloskop, analizator widma wektorowy
  2. Stanowisko laboratoryjne do badania zjawisk modulacji i demodulacji QAM Wyposażenie: modulatory i demodulatory, generatory sygnałów, oscyloskop wielokanałowy
  3. Stanowisko laboratoryjne do badania zjawisk modulacji i demodulacji FM Wyposażenie: miernik mocy, CD-radio, antena, układy pomiarowe, Analizator widna czasu rzeczywistego
  4. Stanowisko laboratoryjne do badania układu pętli PLL. Wyposażenie: dyskretny układ pętli PLL, miernik wartości średniej, oscyloskop z możliwością pomiarów, zasilacz VDC, generator funkcyjny.
  5. Stanowisko laboratoryjne do badania zjawisk modulacji i demodulacji impulsowych. Wyposażenie: komputer PC, karta DSP dSPACE, oprogramowanie MatLab, Simulink
  6. Stanowisko laboratoryjne do badania transmisji sygnałów telewizyjnych. Wyposażenie: oscyloskop cyfrowy, generator sygnałów TV, telewizor analogowy.
  1. Modulacja i demodulacja AM-1
  2. Modulacja i demodulacja FM
  3. Badanie pętli synchronizacji fazy
  4. Modulacje impulsowe 1
  5. Modulacje impulsowe 2
  6. Transmisja sygnałów telewizyjnych

  Laboratorium Zjawisk Elektromagnetycznych


  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Laboratorium Zjawisk Elektromagnetycznych

  Laboratorium znajduje się w sali B/309

  1. Stanowisko do badania mikrofal (9.5 GHz).
  2. Transformator Tesli.
  3. Układ pomiaru napięć indukowanych.
  4. Stanowisko do demonstracji zjawiska wypierania w przewodzie rurowym.
  5. Model linii długiej.
  6. Układ pomiaru prądu z pasem Rogowskiego.
  7. Silnik Lorentza.
  8. Stanowisko do demonstracji sprzężenia magnetycznego.
  1. Badanie mikrofal – odbicie, złamanie, dyfrakcja, interferencja, polaryzacja.
  2. Badanie wpływu pola elektrycznego przewodniki i dielektryki - transformator Tesli.
  3. Pomiary napięć indukowanych.
  4. Badanie zjawiska naskórkowości/wypierania w przewodzie rurowym.
  5. Badanie linii długiej – pomiary napięć i prądów w różnych stanach pracy linii.
  6. Badanie pasa Rogowskiego - pomiary prądu.
  7. Demonstracja działania silnik Lorentza.
  8. Demonstracja układów cewek sprzężonych.

  Zespół Laboratoriów Komputerowych  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Zespół Laboratoriów Komputerowych B/204 I B/205

  Zajęcia laboratoryjne oraz seminaryjne dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydz. Elektrycznego. Laboratorium stanowi część zintegrowanej laboratoryjnej sieci LAN, obejmującej swoim zasięgiem wszystkie laboratoria komputerowe Instytutu i umożliwiającej jednolitą autoryzację użytkowników w ramach domeny Active Directory. Laboratorium obejmuje dwa pomieszczenia (B/204 i B.205) oraz pomieszczenie obsługi technicznej (B/205a).

  18 stanowisk komputerowych klasy Intel Pentium i3 w dwóch salach (w każdej 9 stanowisk przystosowanych do pracy indywidualnej oraz w sekcjach dwuosobowych). Możliwe jest korzystanie z usług licencyjnych oferowanych przez serwery WLK.

  Zainstalowane oprogramowanie:

  • MatLab 7 (Simulink),
  • Spice,
  • Microsoft Office 2003,
  • FEMM,
  • Microsoft Visual Studio 2008,
  • Java/NetBeans.

  Zajęcia wymagające wykorzystania sprzętu komputerowego, zarówno jako narzędzia wspomagającego modelowanie i symulo­wanie, jak i w bezpośrednim kształceniu informatycznym (programowanie, obsługa baz danych). Spośród realizowanych przedmiotów można wymienić:

  • Metodyka i techniki programowania,
  • Informatyka,
  • Programowanie w środowisku sieciowym,
  • Metody numeryczne,
  • Elementy sztucznej inteligencji,
  • Technika obliczeniowa i symulacyjna,
  • Wybrane języki programowania,
  • Programowanie wieloplatformowe,
  • Systemy informatyczne.

  Laboratorium Wprowadzenia do Systemów Wbudowanych  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Laboratorium Wprowadzenia do Systemów Wbudowanych

  W laboratorium studenci wykonują ćwiczenia wprowadzające w tematykę systemów wbudowanych. Celem laboratorium jest zapoznanie studentów ze specyfiką systemów wbudowanych stosowanych w różnych obszarach ich zastosowań, co przekłada się na różnorodność tematyki realizowanych zajęć. Pozwala to przygotować studentów do kontynuowania nauki na przedmiotach bardziej specjalistycznych realizowanych na wyższych latach studiów.

  Laboratorium jest zlokalizowane w salach 301, 302, 303.

  /td>

  Stanowiska dostępne w laboratorium obejmują:

  • Programowanie mikrokontrolerów rodziny PIC,
  • Programowanie procesorów sygnałowych rodziny SigmaDSP,
  • Programowanie procesorów ARM,
  • Programowanie mikrokontrolerów sygnałowych rodziny Concerto,
  • Programowanie i konfigurację układów FPGA, FPAA,
  • Stanowiska do analizy sygnałów EKG oraz EEG,
  • Stanowiska do pracy z przemysłowymi systemami HMI oraz PLC pracującymi pod kontrolą systemów Linux oraz Windows,
  • Stanowisko do pracy z systemami wbudowanymi klasy x86: platforma miniITX dedykowana do zastosowań sieciowych oraz system przetwarzania sygnałów m.cz. czasu rzeczywistego oparty o platformę RTAI-Lab.

  Sprzęt dostępny w laboratorium obejmuje zarówno specjalizowane komputery przemysłowe, zestawy uruchomieniowe dla mikrokontrolerów, procesorów sygnałowych, oraz układów FPGA, jak również typowy sprzęt wspomagający w postaci oscyloskopów, generatorów, mierników elektrycznych oraz komputerów klasy PC.

  • Przetwarzanie sygnałów biomedycznych - badanie sygnałów EKG
  • Przetwarzanie sygnałów biomedycznych - badanie sygnałów EEG
  • Programowanie zestawów FriendlyARM w języku C++ z zastosowaniem platformy Linux/Qtopia
  • System przetwarzania sygnałów m.cz. wykorzystujący platformę RTAI-LAB System przetwarzania sygnałów m.cz. wykorzystujący procesor SigmaDSP
  • Konfiguracja platformy wbudowanej w standardzie miniITX dedykowanej do zastosowań sieciowych
  • Programowanie układu FPAA
  • Programowanie układu FPGA z rodziny Cyclone II firmy Altera
  • Programowanie procesorów PIC w języku C –materiały
  • Konfigurowanie i uruchamianie oprogramowania w języku C na mikrokontroler z rodziny C2000 Concerto firmy Texas Instruments
  • System wizualizacji HMI czasu rzeczywistego wbudowany w system Linux
  • System PLC czasu rzeczywistego wbudowany w system Windows 7

  Laboratorium Dydaktyczne Maszyn Elektrycznych  Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania

  Stanowiska, najważniejsze wyposażenie:

  • Stanowisko do badania transformatora trójfazowego dwuuzwojeniowego,
  • Stanowisko do badania pracy równoległej transformatorów,
  • Stanowisko do wyznaczania sprawności transformatora trójfazowego,
  • Stanowisko do badania prądnic komutatorowych prądu stałego,
  • Stanowisko do badania silnika bocznikowego prądu stałego,
  • Stanowisko do badania silnika szeregowego prądu stałego,
  • Stanowisko do badania silnika indukcyjnego klatkowego i prądnicy indukcyjnej,
  • Stanowisko do badania silnika indukcyjnego pierścieniowego,
  • Stanowisko do badania prądnicy synchronicznej,
  • Stanowisko do badania pracy równoległej generatorów synchronicznch,
  • Stanowisko do badania silnika synchronicznego.
  • Badania charakterystyk statycznych maszyn elektrycznych,
  • Badania stanów przejściowych maszyn elektrycznych,
  • Badania przy niesymetrycznym zasilaniu i obciążenia,
  • Estymacja parametrów modeli matematycznych maszyn elektrycznych.

  Zespół laboratoriów inżynierii elektrycznej w transporcie  Charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania

  W skład Zespołu Laboratoriów Inżynierii Elektrycznej w Transporcie wchodzą:

  • Laboratorium Napędu i Sterowania Pojazdów Transportowych,
  • Laboratorium Elektroniki Samochodowej,
  • Laboratorium Inżynierii Elektrycznej w Transporcie,
  • Laboratorium Diagnostyki w Pojazdach,
  • Laboratorium Diagnostyki Napędów Elektrycznych,
  • Laboratorium Elektromechanicznych Elementów Wykonawczych,
  • Laboratorium Mechatroniki Pojazdowej.

  Stanowiska, najważniejsze wyposażenie:

  • Stanowisko badawcze napędu hybrydowego samochodu o strukturze Micro Hybrid oraz układów Start&Stop z superkondensatorami, układów gromadzenia energii w podwójnym zasobniku i układów elektrycznych pomp cieczy chłodzącej.
  • Stanowisko badawcze modułowego napędu hybrydowego Modul Hybrid.
  • Stanowisko badania silników i prądnic z magnesami trwałymi do pojazdów samochodowych.
  • Stanowisko napędu hybrydowego równoległego. Wyposażenie: silnik PMBLDC o mocy 1kW, silnik indukcyjny o mocy 4 kW (symulator silnika spalinowego), hamulec elektromagnetyczny 5,5 kW, bateria akumulatorów niklowo-wodorkowych, bateria superkondensatorów, przekształtnik dwukierunkowy, elektroniczny układ pomiaru momentu obrotowego.
  • Stanowisko do badań rozruszników i alternatorów samochodowych.
  • Stanowisko badawcze silników elektrycznych z magnesami trwałymi BLDC oraz prądnic synchronicznych z magnesami trwałymi.
  • Stanowisko badań akumulatorów i superkondensatorów.
  • Stanowisko z ogniwem fotowoltaicznym.
  • Przenośny samochodowy tester diagnostyczny ADP186.
  • Uniwersalny mechatroniczny samochodowy system diagnostyczny Bosch FSA 740 i KTS 520.
  • Kamera termowizyjna FLIR.
  • Analizator MACHA MGT5.
  • Optymalizacja konstrukcji układów Micro Hybrid do użytkowanych silników spalinowych samochodów.
  • Badania zużycia paliwa i emisji CO2 samochodów.
  • Szybka diagnostyka sterowników samochodów.
  • Pomiary i badań układów sterowania maszynami PM i komutatorów elektronicznych.
  • Badania równoległego napędu hybrydowego, opracowywanie algorytmów pracy napędów hybdrydowych.
  • Badania algorytmów sterowania maszynami elektrycznymi z magnesami trwałymi, wyznaczanie charakterystyk silników PMBLDC oraz prądnic PMSG.
  • Badania termowizyjne i diagnostyka maszyn elektrycznych i silników spalinowych.
  • Badania charakterystyk akumulatorów kwasowo-ołowiowych, niklowo-wodorkowych oraz superkondensatorów.
  • Badania diagnostyczne silników spalinowych.
  • Badania efektywności źródeł odnawialnych w zasilaniu pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz budynków pasywnych.

  Laboratorium układów regulacji maszyn elektrycznych  Nazwa laboratorium, charakterystyka Stanowiska, najważniejsze wyposażenie Przykładowe badania
  Laboratorium Układów Regulacji Maszyn Elektrycznych
  • Stanowiska do prototypowania mikroprocesorowych układów sterowania z zestawami uruchomieniowymi dla procesorów sygnałowych C2000 i modułami mocy.
  • Stanowiska do badania układów skalarnego sterowania silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu biblioteki DMC dla procesora TMS320F2812.
  • Stanowiska do badania układów sterowania maszyną prądu stałego z wykorzystaniem procesora TMS320F240X.
  • Oscyloskopy cyfrowe Tektronix, dedykowane sondy oscyloskopowe napięciowe i prądowe.
  • Karta rejestratora National Instruments.
  • Hamulec z przetwornikiem momentu i układem sterowania Magtrol.
  • Przekształtnik Altivar 16.
  • Pakiet oprogramowania DMC Developer dla procesorów sygnałowych TMS320 serii 24xx.
  • Pakiet oprogramowania Code Composer Studio dla procesorów sygnałowych TMS320.
  • Badania wektorowych, skalarnych i multiskalarnych układów sterowania silników indukcyjnych.
  • Badania układów regulacji silników synchronicznych z magnesami trwałymi.
  • Badania całkujących obserwatorów strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego.
  • Badania klasycznych układów typu MRAS odtwarzania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego.
  • Badanie filtrów analogowych i cyfrowych.
  • Badanie układów pomiarowych z izolacją galwaniczną.
  • Badanie hallotronowych przetworników pomiarowych napięcia i prądu.
  • Badania obserwatorów zmiennych stanu (w tym o proporcjonalnych i nieproporcjonalnych sprzężeniach zwrotnych, obserwatorów rozszerzonych).
  • Dobór i optymalizacja obserwatorów zmiennych stanu (w tym metodą transformacji diadycznej).