Data Autor referatu Tytuł referatu
27.11.2018 dr inż. Tadeusz Białoń Obserwator PI o zredukowanym rzędzie członu całkującego zastosowany do odtwarzania strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego.
18.12.2018 dr inż. Roman Niestrój Analiza porównawcza wybranych metod doboru wzmocnień adaptacyjnego obserwatora proporcjonalnego z uwzględnieniem właściwości dynamicznych przy pracy generatorowej silnika indukcyjnego.
26.02.2019 dr inż. Adrian Nocoń Stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w SEE.
26.03.2019 mgr inż. Robert Żelazny Wybrane zagadnienia prototypowego, indukcyjnego ogrzewania rozjazdów kolejowych.
16.04.2019 mgr inż. Bartłomiej Tworek Rozwiązywanie problemów decyzyjnych z wykorzystaniem Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP).
28.05.2019 dr inż. Marcin Fice Źródła energii elektrycznej z napędem silnikowym.