Harmonogram zebrań Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji:
Data Autor referatu Tytuł referatu
06.11.2018 Mgr inż. Marek Szymczak Prezentacja pracy doktorskiej pt.: ”Analiza porównawcza możliwości zastosowania filtrów pasywnych i aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych”.
Promotor: Prof. dr hab. inż. Marian Pasko
04.12.2018   Zebranie organizacyjne Instytutu.
Odbiory prac BK i BKM - wstępna prezentacja wyników badań.
08.01.2019 Prof. dr hab. inż. Pavlo Tymoshchuk Aktualne propozycje wspólnych badań w niektórych stosowanych dziedzinach elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji.
05.03.2019 Dr inż. Artur Pasierbek Blockchain – zdecentralizowany i rozproszony system przechowywania informacji.
02.04.2019 Prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek Wybrane zagadnienia teorii pola elektromagnetycznego.
7.05.2019 Prof. dr hab. inż. Janusz Walczak
Dr inż. Agnieszka Jakubowska-Ciszek
Przegląd modeli superkondensatorów. Metoda wyznaczania parametrów zastępczych superkondensatora oparta na wykorzystaniu zjawiska rezonansu.
04.06.2019 Dr hab. inż. Dariusz Grabowski
Inż. Maciej Klimas
Modelowanie i badania symulacyjne wyrzutni elektromagnetycznej.