Pracownicy Instytutu Elektrotechniki i Informatyki prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Elektrycznym, a także na wybranych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Chemicznym, Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Prowadzone zajęcia obejmują swoim zakresem:

 • teorię obwodów i sygnałów,
 • metody numeryczne,
 • analogowe i cyfrowe systemy telekomunikacyjne,
 • kryptografię i kodowanie sygnałów,
 • programowanie w językach C, C++, C#, Java, PHP, HTML,
 • inżynierię oprogramowania,
 • teorię pola elektromagnetycznego,
 • fale i anteny,
 • zastosowania procesorów sygnałowych w sterowaniu,
 • teorię i zastosowania maszyn elektrycznych, w przemyśle, SEE i energetyce prosumenckiej,
 • projektowanie maszyn elektrycznych,
 • diagnostykę pojazdów i układów napędowych,
 • geometrię i grafikę inżynierską,
 • podstawy zarządzania, prawo własności przemysłowej i regulacje prawne w energetyce,
 • programy wspomagania obliczeń inżynierskich oraz systemy CAD w układach sterowania,
 • teorię i praktyczne zastosowania napędów trakcyjnych, w tym samochody elektryczne.


Przedstawiciele pracowników naszego Instytutu corocznie znajdują się wśród laureatów konkursu „Złota Kreda” organizowanego przez Samorząd Studencki Wydziału Elektrycznego.