Streszczenie pracy magisterskiej lub projektu inżynierskiego w wersji polskiej oraz angielskiej powinno zawierać nie więcej jak 500 znaków. W pracy/projekcie należy podać nie więcej jak 8 słów kluczowych.