W Instytucie Elektrotechniki i Informatyki prowadzone są badania dotyczące:

 • analizy i syntezy układów elektrycznych i elektronicznych,
 • zawansowanych metod przetwarzania sygnałów,
 • zastosowania metod numerycznych w elektroenergetyce,
 • symetryzacji mocy w piecach łukowych i łukowo-oporowych,
 • analizy pracy SEE, w tym przy uwzględnieniu generacji rozproszonej,
 • wyznaczania parametrów modeli maszyn elektrycznych, w tym elementów zespołów wytwórczych,
 • oceny i poprawy stabilności kątowej SEE,
 • poprawy jakości energii elektrycznej,
 • kompensacji mocy biernej i eliminacji wyższych harmonicznych,
 • analizy pól elektromagnetycznych,
 • zastosowania metody elementów skończonych w modelowaniu, analizie i projektowaniu maszyn, urządzeń elektrycznych oraz transformatorów,
 • zastosowania metod sztucznej inteligencji w elektrotechnice i elektroenergetyce,
 • obliczeń cieplnych i wytrzymałościowych maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • projektowania maszyn elektrycznych,
 • układów sterowania maszyn elektrycznych, obserwatorów i estymatorów,
 • elektromagnetycznych i elektromechanicznych zmiennych stanu,
 • pomiarów, diagnostyki, modernizacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • energetyki prosumenckiej,
 • energooszczędnych napędów pojazdów i urządzeń transportowych, w tym samochodów elektrycznych i hybrydowych,
 • transformatorowych zespołów prostownikowych dla podstacji trakcyjnych,
 • programowania i wyrównania obciążeń w systemach zasilania pojazdów trakcji elektrycznej,
 • elektroniki, elektrotechniki i diagnostyki samochodów.