W sobotę 7 czerwca w Kroczycach w Hotelu Fajkier (http://www.hotelfajkier.pl/konferencje-szkolenia) rozpoczyna się szkoła letnia w ramach VI CS3 - Seminarium studentów kierunku zamawianego Informatyka.

W dniu 3.VI.2014 o godzinie 8.30 w sali B308 mgr inż. Seweryn Mazurkiewicz wygłosi w ramach Seminarium Naukowego Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji referat pt.: „Modele losowe elementów R L M C”.

W Wydawnictwie Lambert (Saarbrücken, Niemcy) w maju 2014 r. ukazała się monografia autorów S. Paszek i A. Nocoń pt. „Optimisation and Polyoptimisation of Power System Stabilizer Parameters”.

W dniu 8.04.2014 o godzinie 8.30 w sali B308 dr inż. Michał Lewandowski wygłosi w ramach Seminarium Naukowego Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji referat pt.: „Metoda estymacji widma częstotliwościowego prądu odbiornika nieliniowego wykorzystująca estymator Prony’ego oraz próbkowanie synchroniczne”.

W dniu 4.03.2014 o godzinie 9:00 w sali B308 dr inż. Marcin Maciążek wygłosi w ramach Seminarium Naukowego Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji referat pt.: „Optymalizacja rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych w systemie zasilania odbiorników nieliniowych”.

W dniu 14.01.2014 o godzinie 8.30 w sali B308 dr inż. Dariusz Grabowski wygłosi w ramach Seminarium Naukowego Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji referat pt.: „Wybrane modele stochastyczne łuku elektrycznego”. Po seminarium odbędzie się zebranie organizacyjne pracowników RE3-1.