W dniu 16.04.2019 w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie mgr Bartłomiej Tworek wygłosił referat pod tytułem:
"Wybrane aspekty energochłonności instalacji elektrycznych w pojazdach".

Miło nam poinformować, że Aktywny Filtr Harmonicznych opracowany przez pracowników Wydziału Elektrycznego zdobył nagrodę na XVII Międzynarodowych Targach Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń - ELEKTROTECHNIKA 2019.

W dniu 2 kwietnia 2019 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek wygłosił referat "Wybrane zagadnienia z teorii pola elektromagnetycznego - kryterium opisu stałymi skupionymi linii długiej".

W dniu 19 marca 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dyscyplinie elektronika mgr. inż. Markowi Szymczakowi.

Dnia 5 marca 2019 r. na zebraniu Zakładu dr inż. Marcin Sowa zaprezentował swój dorobek w postaci cyklu publikacji o wspólnej nazwie "Numeryczne rozwiązywanie zagadnień obwodowych wykorzystujących pochodne ułamkowego rzędu".

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się zebranie Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, w czasie którego dr inż. Adrian Nocoń wygłosił referat zatytułowany:
"Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym". .