W dniu 6 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie członków Studenckiego Koła Naukowego Elektrotechników im. Prof. Stanisława Fryzego, które prowadzi swoją działalność w naszym Instytucie.

W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Dawid Buła przedstawił referat pod tytułem "Hybrydowe modelowanie czasowo-częstotliwościowe sieci zasilających".

W dniu 7 marca 2017 r. odbyło się zebranie Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, w czasie którego dr inż. Rafał Setlak przedstawił referat pod tytułem "Transport samochodowy źródłem niskiej emisji".

W dniu 7 marca 2017 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Piotr Pruski przedstawił referat pod tytułem "Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych systemu elektroenergetycznego na podstawie przebiegów wielkości wyjściowych zespołów wytwórczych przy różnych zakłóceniach".

W dniu 27 lutego z inicjatywy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki i Informatyki prof. Stefana Paszka odbyło się coroczne spotkanie pracowników Instytutu.