W dniu 9 maja na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału Elektrycznego podjęto uchwałę o podziale dotacji podmiotowej BK na rok 2017 i przyznaniu dodatkowych środków dla pracowników, którzy przyczynili się do uzyskania przez Wydział największej liczby punktów w ramach kategoryzacji jednostek za lata 2013-2016.

W dniu 09 maja 2017 r. w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie gościła grupa uczniów z Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku wraz z mgr inż. Agnieszka Szpor-Sławatecką kierownikiem szkolenia praktycznego.

W dniu 9 maja 2017 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Anna Piwowar przedstawiła referat pod tytułem "Analiza i zastosowanie układów LTV".

W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie naukowe Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, w czasie którego dr inż. Tadeusz Białoń wygłosił referat pod tytułem "Jakość energii elektrycznej w instalacjach oświetleniowych".

W dniu 7 kwietnia 2017 r. w naszym Instytucie odbyły się warsztaty zatytułowane „Machine learning”.Uczestnikami warsztatów prowadzonych przez dra hab. inż. Dariusza Grabowskiego byli studenci kilku wydziałów Politechniki Śląskiej zainteresowani udziałem w międzynarodowym konkursie zorganizowanym przez organizację studencką EESTEC (https://eestec.net/).

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu programistycznego Evertop Soccer.