W dniu 10 października 2017 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego mgr inż. Agnieszka Jakubowska-Ciszek przedstawiła podstawowe założenia i wyniki swojej pracy doktorskiej "Analiza układów liniowych ułamkowego rzędu". Obrona doktoratu zaplanowana jest na 17.10.2017 r.,

W dniach 3-4 lipca pracownik naszego Instytutu prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek przebywał w Leibnitz Universitaet w Hanowerze na zaproszenie profesora Wolfganga Mathisa, dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej tej uczelni.

W dniu 27.05.2017 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów.

W dniu 31.05.2017 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka odbyło się wręczenie nagród w konkursie im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w roku 2016 w czasopismach-organach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W dniach 17-20 maja 2017 r. w Ustroniu odbyła się XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO organizowana przez nasz Instytut przy współudziale:

  • Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej,
  • Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETIS - Oddział Gliwice-Opole.

W dniu 30 maja 2017 r. odbyło się ogólne zebranie pracowników Instytutu Elektrotechniki i Informatyki w sprawie akceptacji kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu i kandydatów na Kierowników Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji (RE3-1) oraz Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie (RE3-2) w kadencji 2017-2021.