W dniu 7 listopada 2017 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego mgr inż. Marek Szymczak wygłosił referat zatytułowany "Zastosowanie aktywnych filtrów EMI do redukcji zaburzeń przewodzonych generowanych przez falownik".

W dniach 9-13 października 2017 r. pracownicy Instytutu Elektrotechniki i Informatyki, dr inż. Łukasz Majka oraz dr inż. Marcin Sowa, wzięli aktywny udział w dwóch konferencjach międzynarodowych: International Conference on Fractional Signals and Systems (FSS) oraz International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications (RRNR).

W dniu 24 października pracownicy Instytutu Elektrotechniki i Informatyki zostali zaproszeni przez dra inż. Tomasza Kraszewskiego na spotkanie z okazji objęcia przez niego stanowiska Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Centrum Badawczo-Rozwojowym Glokor sp. z o.o.

W dniu 24 października 2017 r. Rada Wydziału Elektrycznego podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dyscyplinie elektronika mgr inż. Agnieszce Jakubowskiej-Ciszek. W kolejnej uchwale Rada Wydziału poparła nadanie dr inż. Agnieszce Jakubowskiej-Ciszek stopnia z wyróżnieniem.

W dniu 18 października 2017 r. w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego zostały wręczone nagrody w konkursie „Złota Kreda”, w którym studenci wybierają najlepszych pracowników dydaktycznych.

W dniu 17 października 2017 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej naszej koleżanki mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek. Promotorem pracy doktorskiej zatytułowanej "Analiza układów liniowych ułamkowego rzędu" był prof. dr hab. inż. Janusz Walczak, a recenzentami prof. dr hab. inż. Marian Pasko oraz dr hab. inż. Maciej Włodarczyk, profesor Politechniki Świętokrzyskiej.