W dniu 9 stycznia 2018 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Michał Lewandowski wygłosił referat zatytułowany „Optymalna estymacji częstotliwości podstawowej sygnału elektrycznego z użyciem filtru FIR i estymatora Prony’ego”.

W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyło się zebranie Instytutu Elektrotechniki i Informatyki, w czasie którego przedstawiono sprawozdanie z realizacji badań statutowych (BK-242/RE3/2017) „Analiza, synteza oraz optymalizacja układów elektrycznych, elektronicznych, elektromechanicznych i systemów zasilania”, a także sprawozdanie z projektów młodych naukowców i doktorantów (BKM).

W dniu 28 listopada 2017 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału odbyło się wręczenie nagród JM Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

W ubiegłą sobotę, 25 listopada 2017 r., dr inż. Anna Piwowar w ramach Politechniki Trzeciego Wieku wygłosiła wykład pt. „Phishing – nie dajmy się złowić w Sieci”.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 listopada 2017 roku w wieku 71 lat zmarł dr inż. Edward Wilczyński, wieloletni pracownik Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.