W dniu 10 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Tomasz Adrikowski wygłosił referat zatytułowany Poprawa właściwości wybranych parametrów systemu poprawy jakości energii z wykorzystaniem energetycznych filtrów aktywnych.

W dniu 6 marca 2018 r. w ramach zebrania Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji mgr inż. Wojciech Wróblewski wygłosił referat zatytułowany „Analiza przyczyn występowania uszkodzeń izolacji stałej głowic kablowych i mostów szynowych SN”.

W dniu 6 marca 2018 r. odbyło się zebranie Instytutu Elektrotechniki i Informatyki

W dniu 27.02.2018 r. odbyło się zebranie Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie. Na zebraniu dr inż. Piotr Zientek wygłosił referat zatytułowany „Metody badań nieniszczących wybranych elementów konstrukcji maszyn elektrycznych dużej mocy”.

W dniu 11.12.2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poinformowało o zakończeniu oceny merytorycznej projektów złożonych w trzecim etapie naboru w konkursie 1/4.1.2/2017 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” (Program Inteligentny Rozwój).

W dniu 23.01.2018 r. odbyło się zebranie Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie. Na zebraniu dr inż. Marcin Fice wygłosił referat zatytułowany „Napędy hybrydowe pojazdów autonomicznych”.