Dnia 29.05.2018 r., na zebraniu Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, dr Sebastian Berhausen wygłosił referat pod tytułem "Wpływ klinów żłobkowych wirnika generatora synchronicznego na przebiegi zwarcia dwufazowego i reaktancje podprzejściowe".

Instytut Elektrotechniki i Informatyki nawiązał współpracę z firmą ComAp a.s. (www.comap-control.com). Firma ComAp jest producentem układów sterowania dla energetyki w tym energetyki rozproszonej.

W dniu 15.05.2018 r. mgr inż. Tomasz Wolnik, pracownik Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, wygłosił na zebraniu Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierri Elektrycznej w Transporcie referat pod tytułem „Badanie właściwości tarczowych obwodów elektromagnetycznych silników indukcyjnych klatkowych z zastosowaniem zastępczych metod obliczeniowych”.

W dniu 8 maja 2018 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Krzysztof Sztymelski wygłosił referat zatytułowany Analiza uzysków rzeczywistej instalacji PV typu on-grid o mocy 2 kWp, porównanie z symulacjami.

Dnia 24.04.2018 mgr inż. Bartłomiej Tworek wygłosił na zebraniu Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie referat pod tytułem „Koncepcje decentralizacji źródeł zasilania w pojazdach samochodowych”.

W dniu 18 kwietnia 2018 roku władze Politechniki Rzeszowskiej nadały zaszczytny tytuł Honorowego Profesora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Marianowi Pasko. Godność ta przysługuje naukowcom, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny tej uczelni. Obok prof. Mariana Pasko tytuł otrzymali: prof. Lesław Gołębiowski oraz prof. Jerzy Lewicki. Tytuły wręczył rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski.