W dniu 18.12.2018 w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie dr Roman Niestrój wygłosił referat pod tytułem:
"Analiza porównawcza wybranych metod doboru wzmocnień adaptacyjnego obserwatora proporcjonalnego z uwzględnieniem właściwości dynamicznych przy pracy generatorowej silnika indukcyjnego".

W dniu 27.11.2018, na zebraniu Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, dr inż. Tadeusz Białoń wygłosił referat pod tytułem:
„Obserwator PI o zredukowanym rzędzie członu całkującego zastosowany do odtwarzania strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego”.

W dniach 16-19 maja 2018 r. w Ustroniu odbyła się XLI Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO organizowana przez nasz Instytut przy współudziale:

  • Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej,
  • Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETIS - Oddział Gliwice-Opole.
  • Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 czerwca 2018 r. w wieku 80 lat zmarł mgr inż. Jerzy Gembalski, wieloletni pracownik Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

    W dniu 26.05.2018 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów.

    W dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Bożena Wieczorek wygłosiła referat zatytułowany "Równoległe algorytmy sortowania".