W dniu 4 czerwca 2019 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego inż. Maciej Klimas wygłosił referat pt. "Modelowanie i badania symulacyjne wyrzutni elektromagnetycznej".


W czasie prezentacji przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach Studenckiego Koła Naukowego Elektrotechników im. Prof. Stanisława Fryzego, którego opiekunem jest dr hab. inż. Dariusz Grabowski. Przewodniczący Koła, inż. Maciej Klimas, omówił budowę działa elektromagnetycznego wykonanego przez członka Koła – Patryka Tylutkiego, a następnie zaprezentował opracowany przez siebie model działa i wyniki symulacji przeprowadzonych w środowiskach FEMM i Octave. Efektem przeprowadzonych badań było sformułowanie kilku strategii optymalizacyjnych pozwalających na zwiększenie sprawności działa elektromagnetycznego mierzonej prędkością wylotową pocisku.