W dniu 28.05.2019 r. dr inż. Marcin Fice wygłosił referat pod tytułem "Źródła energii elektrycznej z napędem silnikowym".

Referat przestawiony przez dr. Marcina Fice dotyczył zasobów technicznych (substratów) i aspektów ekonomicznych wykorzystania źródła mikrobiogazowego (mikrobiogazowni utylizacyjnej) do generacji energii elektrycznej. Przedstawiony model biznesowy uwzględniał wykorzystanie zasobów lokalnych w postaci odpadów pohodowlanych i poprodukcyjnych przemysłu spożywczego oraz osadów z oczyszczalni ścieków. Ekonomia inwestycji opierała się głównie na mechanizmie cen krańcowych w spółdzielni energetycznej założonej dla sieci nN na terenach wiejskich.