Dr inż. Bożena Wieczorek od 6 do 10 maja przebywała z wizytą w Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility.

Poza wykładami o programowaniu równoległym „How about parallel computing" przeznaczonymi dla studentów Wydziału Elektroniki, wzięła również udział w organizowanym przez uczelnię Staff International Week pt.”All you need is..." Internationalisation (www.vgtu.lt/isw2019). Była to doskonała okazja do zaprezentowania naszej uczelni, wymiany informacji o możliwościach współpracy w ramach mobilności edukacyjnej z uczelniami partycypującymi w wydarzeniu (14 krajów z całego świata) oraz wzięcia udziału w kilku panelach dyskusyjnych i warsztatach kreatywności.