W dniu 7 maja 2019 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Agnieszka Jakubowska-Ciszek i prof. dr hab. inż. Janusz Walczak wygłosili wspólny referat pt. "Przegląd modeli supekondensatorów. Metoda wyznaczania parametrów zastępczych superkondensatora oparta na zjawisku rezonansu".


Referujący przedstawili jako pierwszą część referatu, dokonany przegląd istniejących modeli superkondensatorów, od modeli podawanych w kartach katalogowych producentów, poprzez proste modele ułamkowego rzędu, model oparty o bieguny i zera ułamkowego rzędu oraz elektrochemiczne złożone modele strukturalne ułamkowego rzędu. Następnie przedstawili opracowaną przez siebie metodę wyznaczania parametrów zastępczych superkondensatora dla modelu prostego ułamkowego rzędu, opartą na zjawisku rezonansu fazy w szeregowym obwodzie RLCα. Pomiar polega na dwukrotnej detekcji częstotliwości rezonansowej dla danego superkondensatora i dwóch klasycznych wzorcowych cewek. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów możliwe jest wyznaczenie parametrów RC, α i Cα. Opracowana metoda jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.