W dniu 16.04.2019 w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie mgr Bartłomiej Tworek wygłosił referat pod tytułem:
"Wybrane aspekty energochłonności instalacji elektrycznych w pojazdach".

Prezentacja dotyczyła zagadnień realizowanych w ramach pracy doktorskiej. Doktorant opracował koncepcję instalacji elektrycznej 12 V / 48 V obejmującej decentralizację źródeł zasilania i zastosowanie Sterownika Centralnej Dystrybucji Energii wraz z szyną zasilającą. Autor pracy zaproponował szereg wskaźników technicznych pozwalających ocenić rozwiązania techniczne związane z konstrukcją instalacji elektrycznych w pojazdach samochodowych, przeprowadził pomiary oraz wykonał szereg analiz energochłonności instalacji pojazdów. Za pomocą wielokryterialnej metody ANP sprawdził zaproponowaną koncepcję instalacji pokazując, że biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, bezpieczeństwa, techniczne i środowiskowe możliwe jest zrealizowanie takiego systemu dystrybucji energii w pojazdach samochodowych, który pozwala na ograniczenie strat mocy, ograniczenie masy i ograniczenie spadków napięć w instalacji elektrycznej.