W dniu 2 kwietnia 2019 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek wygłosił referat "Wybrane zagadnienia z teorii pola elektromagnetycznego - kryterium opisu stałymi skupionymi linii długiej".


Referujący przedstawił propozycje kryteriów pozwalających na obwodowy opis linii długiej (transmisyjnej) wraz z interpretacją i oceną przybliżenia. Kryteria zaproponowane bazują na ocenie zmienności napięcia na końcu linii długiej w stanie jałowym.