W dniach 16-19 maja 2018 r. w Ustroniu odbyła się XLI Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO organizowana przez nasz Instytut przy współudziale:

 • Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej,
 • Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETIS - Oddział Gliwice-Opole.
 • Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 czerwca 2018 r. w wieku 80 lat zmarł mgr inż. Jerzy Gembalski, wieloletni pracownik Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

  W dniu 26.05.2018 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów.

  W dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Bożena Wieczorek wygłosiła referat zatytułowany "Równoległe algorytmy sortowania".

  Dnia 29.05.2018 r., na zebraniu Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, dr Sebastian Berhausen wygłosił referat pod tytułem "Wpływ klinów żłobkowych wirnika generatora synchronicznego na przebiegi zwarcia dwufazowego i reaktancje podprzejściowe".

  Instytut Elektrotechniki i Informatyki nawiązał współpracę z firmą ComAp a.s. (www.comap-control.com). Firma ComAp jest producentem układów sterowania dla energetyki w tym energetyki rozproszonej.