W dniu 14 października 2016 r. w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego zostały wręczone nagrody w konkursie „Złota Kreda”, w którym studenci wybierają najlepszych pracowników dydaktycznych. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Studencki Wydziału Elektrycznego.

W dniu 8 października b.r. odbyła się kolejna edycja Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. Pracownicy naszego Instytut byli współorganizatorami dwóch wydarzeń w ramach tegorocznej imprezy.

W dniu 25 października br. w Katowicach odbędzie się IBM Open Day.

Prof. Janusz Walczak został przedstawicielem profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Elektrycznego w Senacie Politechniki Śląskiej. Pierwsze zebranie Senatu w kadencji 2016-2020 odbyło się w dniu 26 września 2016 r.

W dniu 22 września 2016 r. dr inż. Adrian Nocoń oraz dr hab. inż. Dariusz Grabowski zostali powołani na stanowiska zastępców Dyrektora Instytutu. Dr Adrian Nocoń został zastępcą ds. dydaktyki i współpracy z przemysłem, a dr hab. inż. Dariusz Grabowski zastępcą ds. nauki.

W dniu 13 września 2016 r. Rada Wydziału Elektrycznego podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Dariuszowi Grabowskiemu.