W dniu 19 marca 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dyscyplinie elektronika mgr. inż. Markowi Szymczakowi.

Dnia 5 marca 2019 r. na zebraniu Zakładu dr inż. Marcin Sowa zaprezentował swój dorobek w postaci cyklu publikacji o wspólnej nazwie "Numeryczne rozwiązywanie zagadnień obwodowych wykorzystujących pochodne ułamkowego rzędu".

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się zebranie Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, w czasie którego dr inż. Adrian Nocoń wygłosił referat zatytułowany:
"Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym". .

W dniu 18.12.2018 w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie dr Roman Niestrój wygłosił referat pod tytułem:
"Analiza porównawcza wybranych metod doboru wzmocnień adaptacyjnego obserwatora proporcjonalnego z uwzględnieniem właściwości dynamicznych przy pracy generatorowej silnika indukcyjnego".

W dniu 27.11.2018, na zebraniu Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, dr inż. Tadeusz Białoń wygłosił referat pod tytułem:
„Obserwator PI o zredukowanym rzędzie członu całkującego zastosowany do odtwarzania strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego”.

W dniach 16-19 maja 2018 r. w Ustroniu odbyła się XLI Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO organizowana przez nasz Instytut przy współudziale:

  • Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej,
  • Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETIS - Oddział Gliwice-Opole.