Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 lutego 2020 roku zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Walczak, wieloletni pracownik Instytutu, a następnie Katedry Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W latach 2009-2019 był Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, a od 2016 roku Członkiem Senatu Politechniki Śląskiej.

W dniu 14 stycznia 2020 r. odbyło się zebranie Katedry Elektrotechniki i Informatyki.

W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się zebranie Katedry Elektrotechniki i Informatyki, w czasie którego przedstawiono sprawozdanie z realizacji badań statutowych (BK-284/RE3/2019) „Analiza, synteza oraz optymalizacja układów elektrycznych, elektronicznych, elektromechanicznych i systemów zasilania”, a także sprawozdanie z projektów młodych naukowców i doktorantów (BKM).

Mgr inż. Piotr Dukalski realizujący doktorat wdrożeniowy w Politechnice Śląskiej pod kierunkiem promotora dr. hab. inż. Romana Kroka, prof. PŚ, otrzymał 28.11.2019 r. nagrodę "Naukowiec Przyszłości" przyznawaną przez Forum Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego.

W dniu 5 grudnia 2019 r. wicepremier Jarosław Gowin powołał dra hab. inż. Dariusza Grabowskiego na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na kadencję 2020-2023.

Dr inż. Piotr Holajn został Zastępcą Dyrektora Kolegium Studiów. Do głównych zadań Kolegium Studiów należy koordynowanie procesu kształcenia prowadzonego na Politechnice Śląskiej, w tym koordynacja zlecania zajęć dydaktycznych.