W dniu 14 lipca 2020 r. Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Adrianowi Noconiowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

W dniu 9 czerwca 2020 r. odbyło się (w trybie wideokonferencyjnym) zebranie Katedry Elektrotechniki i Informatyki. W trakcie zebrania mgr inż. Tomasz Jarek wygłosił referat pt. „Diagnostyka i sposoby eliminowania prądów i napięć wałowych w maszynach elektrycznych prądu przemiennego”.

W dniu 19 maja 2020 r. odbyło się zebranie Katedry Elektrotechniki i Informatyki. W trakcie zebrania mgr inż. Piotr Dukalski wygłosił referat pt. „System rozwiązań konstrukcyjnych do projektowania silników o zwiększonej gęstości mocy dla zastosowań w elektromobilności”.

W dniu 3 marca 2020 r. odbyło się zebranie Katedry Elektrotechniki i Informatyki.

W ubiegłym miesiącu zakończyły się wybory Członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r. Miło nam poinformować, że pracownicy naszej Katedry, prof. Marian Pasko oraz prof. Stefan Paszek, zostali wybrani do Komitetu Elektrotechniki.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 lutego 2020 roku zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Walczak, wieloletni pracownik Instytutu, a następnie Katedry Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W latach 2009-2019 był Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, a od 2016 roku Członkiem Senatu Politechniki Śląskiej.