W dniu 9 lipca 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Marcinowi Sowie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

W dniu 4 czerwca 2019 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego inż. Maciej Klimas wygłosił referat pt. "Modelowanie i badania symulacyjne wyrzutni elektromagnetycznej".

W dniu 28.05.2019 r. dr inż. Marcin Fice wygłosił referat pod tytułem "Źródła energii elektrycznej z napędem silnikowym".

W dniach od 13 do 17 maja 2019 r. prof. Steve Zerafa z Malta College of Art, Science and Technology (www.mcast.edu.mt) odwiedza nasz Wydział.

Dr inż. Bożena Wieczorek od 6 do 10 maja przebywała z wizytą w Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility.

W dniu 7 maja 2019 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Agnieszka Jakubowska-Ciszek i prof. dr hab. inż. Janusz Walczak wygłosili wspólny referat pt. "Przegląd modeli supekondensatorów. Metoda wyznaczania parametrów zastępczych superkondensatora oparta na zjawisku rezonansu".