Pracownicy Instytutu Elektrotechniki i Informatyki, prof. dr hab. inż. Stefan Paszek oraz dr inż. Piotr Pruski, otrzymali nagrodę "The best paper of the conference" za artykuł “Calculation of electromechanical eigenvalues based on angular speed waveforms at pulse and short-circuit disturbances” podczas międzynarodowej konferencji Control of Power Systems (CPS), która odbyła się w dniach 31 maja - 2 czerwca 2016 r. w miejscowości Tatranské Matliare na Słowacji.

Pracownicy naszego Instytutu, dr inż. Michał Lewandowski oraz dr inż. Łukasz Majka, otrzymali nagrodę "Best Poster Silver Award" w konkursie na najlepszy plakat podczas międzynarodowej konferencji European Seminar on Computing (ESCO), która odbyła się w dniach 5-10 czerwca 2016 r. w Pilźnie.

W dniach 18-21 maja 2016 r. w Ustroniu odbyła się XXXIX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO organizowana przez nasz Instytut przy współudziale:

  • Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej,
  • Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETIS - Oddział Gliwice-Opole.

W dniu 10 maja 2016 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego mgr inż. Marek Szymczak wygłosił referat zatytułowany "Badanie aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych".

W dniu 12 kwietnia pracownicy Instytutu Elektrotechniki i Informatyki zostali zaproszeni przez Prof. Mariana Pasko, Kierownika Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, na spotkanie z okazji 70-tych urodzin. W spotkaniu wziął także udział Dziekan Wydziału Elektrycznego Prof. Paweł Sowa.

Firma Evertop zaprasza na warsztat Obsługa mediów w HTML5.