W dniu 29 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału odbyło się wręczenie nagród JM Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Poniższe tabele zawierają wykaz nagrodzonych pracowników Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji (RE3-1) oraz Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie (RE3-2).

W dniu 26 października pracownicy Wydziału Elektrycznego zostali zaproszeni przez dra inż. Jana Kapinosa na spotkanie z okazji 50-lecia rozpoczęcia studiów i pracy w Zakładzie Maszyn Elektrycznych (obecnie Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie). W spotkaniu wziął udział Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa. W imieniu wszystkich zebranych życzenia Jubilatowi złożył Dyrektor Instytutu prof. Stefan Paszek.

W dniu 25 października 2016 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego mgr inż. Marcin Walecki przedstawił referat pod tytułem "Zastosowanie wielowejściowych wzmacniaczy operacyjnych do realizacji wybranych układów w cyfrowych systemach logiki wielowartościowej".

W dniu 25 października 2016 r. Rada Wydziału Elektrycznego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Marcinowi Maciążkowi.

W dniu 14 października 2016 r. w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego zostały wręczone nagrody w konkursie „Złota Kreda”, w którym studenci wybierają najlepszych pracowników dydaktycznych. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Studencki Wydziału Elektrycznego.

W dniu 8 października b.r. odbyła się kolejna edycja Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. Pracownicy naszego Instytut byli współorganizatorami dwóch wydarzeń w ramach tegorocznej imprezy.