W dniu 7 marca 2017 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Piotr Pruski przedstawił referat pod tytułem "Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych systemu elektroenergetycznego na podstawie przebiegów wielkości wyjściowych zespołów wytwórczych przy różnych zakłóceniach".

W dniu 27 lutego z inicjatywy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki i Informatyki prof. Stefana Paszka odbyło się coroczne spotkanie pracowników Instytutu.

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się zebranie Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, w czasie którego dr inż. Marcin Sowa przedstawił referat pod tytułem "Metoda SubIval do obliczeń pochodnej ułamkowej w zagadnieniach początkowych".

W dniu 20 grudnia 2016 odbyło się zebranie Instytutu Elektrotechniki i Informatyki, w czasie którego przedstawiono sprawozdanie z realizacji badań statutowych (BK-210/RE3/2016): „Analiza, synteza oraz optymalizacja układów elektrycznych, elektronicznych, elektromechanicznych i systemów zasilania”.

W dniu 29 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału odbyło się wręczenie nagród JM Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Poniższe tabele zawierają wykaz nagrodzonych pracowników Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji (RE3-1) oraz Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie (RE3-2).