W dniu 19.01.2021 r. na zebraniu Katedry dr inż. Sebastian Berhausen przedstawił referat zatytułowany „Analiza dwufazowego zwarcia generatorów synchronicznych dużej mocy o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych”.

Dr hab. inż. Barbara Kulesz, prof. PŚ, została powołana na Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Politechniki Śląskiej na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku.

W dniu 15.12.2020 r. na zebraniu Katedry dr inż. Michał Lewandowski przedstawił referat zatytułowany „Estymacja wybranych parametrów modeli elementów systemów zasilania w oparciu o przebiegi pomiarowe”.

W dniu 24.11.2020 na zebraniu Katedry dr inż. Rafał Setlak przedstawił referat pt. "Rozsądne podejście do lokalizowania stacji ładowania pojazdów EV w miastach".

Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk powołał 25.11.2020 r. dra hab. inż. Romana Kroka, prof. PŚ na Członka Stowarzyszonego do Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów na najbliższą kadencję.

W ubiegłym tygodniu zostały przyznane Nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną w 2019 r.