W dniu 3 marca 2020 r. odbyło się zebranie Katedry Elektrotechniki i Informatyki.

W ubiegłym miesiącu zakończyły się wybory Członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r. Miło nam poinformować, że pracownicy naszej Katedry, prof. Marian Pasko oraz prof. Stefan Paszek, zostali wybrani do Komitetu Elektrotechniki.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 lutego 2020 roku zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Walczak, wieloletni pracownik Instytutu, a następnie Katedry Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W latach 2009-2019 był Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji, a od 2016 roku Członkiem Senatu Politechniki Śląskiej.

W dniu 14 stycznia 2020 r. odbyło się zebranie Katedry Elektrotechniki i Informatyki.

W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się zebranie Katedry Elektrotechniki i Informatyki, w czasie którego przedstawiono sprawozdanie z realizacji badań statutowych (BK-284/RE3/2019) „Analiza, synteza oraz optymalizacja układów elektrycznych, elektronicznych, elektromechanicznych i systemów zasilania”, a także sprawozdanie z projektów młodych naukowców i doktorantów (BKM).

Mgr inż. Piotr Dukalski realizujący doktorat wdrożeniowy w Politechnice Śląskiej pod kierunkiem promotora dr. hab. inż. Romana Kroka, prof. PŚ, otrzymał 28.11.2019 r. nagrodę "Naukowiec Przyszłości" przyznawaną przez Forum Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego.